Θεραπεία Ενηλίκων

Προβλήματα

Μοιραστείτε το πρόβλημά σας.

Κλείσε Ραντεβού


Η ψύχωση είναι μια από τις 300 περίπου ταξινομημένες ψυχιατρικές ασθένειες και σύνδρομα που μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος. Ο όρος Σχιζοφρένεια προτάθηκε και επικράτησε το από τον Bleuler το 1911 για να περιγράψει το σύνδρομο που είχε ονομάσει νωρίτερα ο Morel πρώιμη άνοια. Ο όρος αυτός σχιζοφρένεια επικρατεί πολλές φορές μέχρι και σήμερα εκφράζοντας λεκτικά μια βάρβαρη διαδικασία ψυχοπαθολογίας, το σχίσιμο των νεύρων, καθιστώντας τον πάσχοντα εξ΄ορισμού επίκινδυνο στην συλλογική συνείδηση.

Με αυτόν τον όρο στις αρχές του εικοστού αιώνα σε Ευρώπη και Αμερική ο τρελλός, σχιζοφρενής παρέμενε εγκλωβισμένος και περιθωριοποιημένος σε φυλακές-άσυλα. Κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου η μοίρα των σχιζοφρενών ήταν ακόμα πιο τραγική με τις πρώτες επιστημονικές αντιδράσεις να έρχονται στα μέσα του 50 φτάνοντας στα τέλη του 20 αιώνα με τη θέση του ατόμου που πάσχει από τη νόσο να έχει αλλάξει σημαντικά. Ο όρος σχιζοφρένεια εγκαταλείπεται σιγά σιγά και αντικαθίσταται από τον ουδέτερο όρο ψύχωση, ενώ σε πολλές χώρες το άτομο επανατοποθετείται στην κοινότητα.

Ακόμα και σήμερα οι γνώσεις που διαθέτουμε για την φύση και την θεραπεία της ψύχωσης είναι περιορισμένες. Η διαγνωσή της έιναι στην ουσία μια διάγνωση αποκλεισμού άλλων διαταραχών του ψυχωσικού ή  συναισθηματικού φάσματος καθώς και οργανικών διαταραχών.

Ο όρος Σχιζοφρένεια περιγράφει ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από έντονη αλλοίωση της εξωτερικής και εσωτερικής πραγματικότητας με συμπτώματα στη σκέψη, το συναίσθημα, την αίσθηση του εαυτού και κατά συνέπεια στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους. Στην ψυχωσική σκέψη επικρατεί η αμφιθυμία, η αμφιπραξία και η αμφισημία. Η αναποφασιστικότητα, η λανθάνουσα ομοφυλοφιλία, η αμηχανία και το άγχος μεταξύ πραγματικού και φανταστικού.

Η ψυχωσική συμπτωματολογία είναι αποτέλεσμα οργανικής ψυχοπαθολογίας πρωτοπαθώς και κοινωνιοπαθολογίας δευτεροπαθώς.

Η κληρονομική προδιάθεση και τα αυξημένα επίπεδα ντοπαμίνης είναι κάποιοι από τους οργανικούς αιτιολογικούς παραγοντες μαζί με κάποιες ανωμαλίες σε ανατομικό η λειτουργικό επίπεδο στον εγκέφαλο όπως η υπερλειτουργία του πρόσθιου λοβού χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα σε αυτό το επίπεδο.

Από την άλλη οι οικογένειες δεν μοιράζονται μόνο γονίδια αλλά και κοινό περιβάλλον με τις δυσκολίες και τις συμπεριφορές των μελών.

Έτσι ο πάσχων εξαιτίας του όποιου γενετικού περιορισμού παρουσιάζει ένα έλλειμα επικοινωνίας, πιθανά μια μοναχικότητα η μια λιγότερο τυπική συμπεριφορά από την νεαρή αλλά και παιδική ηλικία. Η απόκλιση αυτή προκαλεί στους άλλους αμηχανία και πιθανά αισθήματα φόβου, λύπης ή και επιθετικότητας και τελικά απόρριψης. Οι διαταραχές στη ροή της σκέψης και οι διαταραχές στον υπνο τρομάζουν το άτομο και επιδεινώνουν την κοινωνική αφομοίωση αποκλείοντάς τον από το κοινωνικό σύνολο. Το μικροπεριβάλλον της οικογένειας με το μυστικισμό τα διπλά μηνύματα, την επιθετικότητα, την υψηλή έκφραση συναισθημάτων και την αποδιοπομπαιοποίηση υφαίνουν σιγά σιγά τον ιστό της παγίδευσης του ατόμου στην αρρώστεια του.

Η ανοιχτή πλέον έκφραση της  ψύχωσης στη συμπεριφορά με την απουσία βλεμματκής επαφής, τον αρνητισμό, τα αναίτια γέλια και την παρανοειδή ετοιμότητα προκαλούν την κοινωνική αντίδραση. Ακολουθεί η ετικετοποίηση, με την συνοδό κοινωνική απομόνοωση και κατά συνέπεια αποσυρση του ατόμου στο ψυχωσικό του κουκούλι σε ένα κόσμο καλό-κακό και φτάνοντας πλέον στο σύνδρομο κοινωνικής κατάρρευσης.

Αντιμετώπιση

Στη θεραπεία της Σχιζοφρένειας τα ψυχοφάρμακα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη των παραγωγικών συμπτωμάτων ( παραληρήματα, ακουστικές ψευδαισθήσεις) έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη δυαδικής σχεσης θεραπευτή-θεραπευομένου.

Επειδή όμως η φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να εξαλείψει τα αρνητικά συμπτώματα της ασθένειας( απόσυρση, συναισθηματική επιπέδωση, φτωχός λόγος και επικοινωνία) και την έκπτωση στην διαπροσωπική επικοινωνία θεωρείται πως η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση είναι απαραίτητη. Οι ψυχοκοινωνικές θεραπείες όπως η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπέια έιναι εμπειρικά και επιστημονικά τεκμηριωμένς για την θεραπεία της ψύχωσης και την υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου που νοσεί.

Η εγκατάσταση θεραπευτικης σχέσης αποτελεί το σημαντικό και κεφαλαιώδες κομμάτι τη συνεργασίας.

Η εξήγηση της αρρώστειας και ο αποστιγματισμός αυτής αποτελεί το επιπλέον βήμα

Στη φάση της αντιμετώπισης των συμπτωμάτων γίνεται διερεύνηση της δύναμης πίστης των παραληρηματικών και ψευδαισθητικών αντιληψεων. Το σκοπό που υπάρχουν και τη σταδιακή τροποποίηση αυτών χωρίς άμεση αντιπαράθεση αλλά με θετική επένδυση αυτών. Ο έλεγχος της πραγματικότητας μέσω ασκήσεων και η συζήτηση των ευρυμάτων αποτελεί σημαντικό κομμάτι. Ο άνθρωπος μαθάινει να μην φοβάται τις αντιλήψεις αυτές και να προσπαθεί να τις αγνοεί αφου είναι ένα κομμάτι της αρώστειας .

Η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες αποτελεί βασικό πυλώνα αποκατάστασης με στόχο την επαναφορά του ατόμου στη φυσική του θέση την κοινότητα. Αναλύονται και μέσω παιχνίδια ρόλων εκπαιδεύεται στην λεκτική και εξωλεκτική συμπεριφορά καθώς και στην αμοιβαιότητα και ισορροπία της καθημερινής κοινωνικής συνδιαλλαγής.

Τέλος η ψυχοθεραπευτική εργασία αποτελεί κομμάτι της συνεργασίας αυτής. Έχει στόχο την απενοχοποίηση, την εκπαιδευση και την  επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την ασθένεια του ατόμου που πάσχει και τις σχέσεις με αυτό. Επίσης ενημερώνει και ξεκαθαρίζει τους μύθους που επικρατούν για τη σχιζοφρένεια.

Η φροντίδα και αποκατάσταση του ψυχωσικου ατόμου είναι μια μακροχρονια διαδικασία που απαιτεί συνέχεια και συνέπεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. Με τα σημερινά δεδομένα και τα σύγχρονα θεραπευτικά μέσα τα άτομα που παρουσιάζουν ψυχωσικές εκδηλώσεις έχουν μια καλή ποιότητα ζωής και μια καλή πιθανότητα επανένταξης στους ρυθμούς ζωής. Όπως τα χρόνια νοσήματα όπως ο Σακχαρώδης διαβήτης χρειάζονται την συνεχή αγωγή και γενικότερη προσοχή από το άτομο χωρίς να το εμποδίζει να διαβιεί φυσιολογικά, έτσι και η ψύχωση χρειάζεται την ίδια μακροχρόνια και συνεπή φροντίδα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μάνος ,Ν. (1997). Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής. Θεσαλλονίκη : University studio press

Μαδιανός, Μ. (1999). Η μηλιά κάτω από το μήλο. Άτομο και οικογένεια στην κοινοτική θεραπέια της ψύχωσης. Ελληνικά γράμματα.

Ευθυμίου, Κ. & Καποδήστρια, Δ. (2003) : Γνωσιακά και Συμπεριφορικά ψυχοεκπαιδευτικά  προγράμματα για σχιζοφρενείς.

Copyright © 2020 giannisvlontakis.gr.

Developed by Sphere Web Solutions.

LOGIN