Θεραπεία Ενηλίκων

Θεραπεία

Μοιραστείτε το πρόβλημά σας.

Ζευγάρια

Ζευγάρια

Κάθε μέλος αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη απέναντι στον άλλο και στη σχέση. Ετσι ενδιαφέρεται πρώτα για την δική του αλλαγή στη συμπεριφορα και δεν περιμένει από τον άλλο να αλλάξει πρώτος.

Κατάθλιψη

Κατάθλιψη

Αλλαγή των αρνητικών σκέψεων που έχουν συνήθως οι καταθλιπτικοί ασθενείς καθώς και η ενεργοποίηση τους σε δραστηριότητες

Διαταραχές Άγχους

Διαταραχές Άγχους

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς είναι η θεραπεία εκλογής γιά τις Διαταραχές 'Αγχους σύμφωνα με τις παγκόσμιες κατευθυντήριες οδηγίες και έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα

Θεραπευτικό Εργαλείο

Θεραπευτικό Εργαλείο

Οι ψυχολογικές δυσκολίες αποτελούν προίον της αλληλεπίδρασης του βιολογικού και του ψυχολογικού εαυτού με το περιβάλλον σε ένα αλληλοτροφοδοτούμενο συνεχές.

Copyright © 2020 giannisvlontakis.gr.

Developed by Sphere Web Solutions.

LOGIN