Κλείσε Ραντεβού


Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) είναι από τις θεραπείες πρώτης γραμμής για την κατάθλιψη και την γκάμα των συναισθηματικών δυσκολιών. Σκοπός της θεραπείας έιναι η αλλαγή των αρνητικών σκέψεων που έχουν συνήθως οι καταθλιπτικοί ασθενείς καθώς και η ενεργοποίηση τους σε δραστηριότητες που θα συμπαρασύρουν το συναίσθημα.Οι κυριότερες παρεμβάσεις άφορούν:

Εξήγηση στον πελάτη του μοντέλου που οδήγησε στην κατάθλιψη μεσω των πρώιμων εμπειριών, των πεπεοιθήσεων και των γεγονοτων που πυροδοτησαν τη δυσκολία.

Τηρηση ημερολογίου καταγραφής σκέψεων

Αμφισβητηση των αρνητικών σκέψεων και αλλαγή με εναλλακτικές σκέψεις λίγότερο χρωματισμένες από το αρνητικό συναίσθημα.

Ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας του ατόμου

Συμπεριφορική ενeργοποίηση μέσω:

  • Δόμησης Δραστηριοτήτων σε καθημερινό και εβδομαδιαίο πλάνο. Για παράδειγμα καθημερινή αυτοφροντίδα, δουλειές σπιτιού, ψώνια σ. μάρκετ κ.τ.λ.
  • Ιεράρχηση δραστηριοτήτων από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο.
  • Κοινωνικοποίηση. Πολλές φορές τα ατομα με κατάθλιψη χανουν την όρεξη για κοινωνική επαφή κάτι που τους απομονώνει και τους βυθίζει ακόμα περισσότερο στο πρόβλημα.
  • Πρόληψη υποτροπής μεσω σταθερών και ευχάριστων δραστηριότητων και καταγραφης θετικών σκέψεων.

Copyright © 2020 giannisvlontakis.gr.

Developed by Sphere Web Solutions.

LOGIN