Κλείσε Ραντεβού


Η Θεραπεία Συμπεριφοράς είναι το εργαλείο που χρησιμοποιώ στην συνεργασία μας. Αποτελεί μια ενεργητική ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Στηρίζεται στις εμπειρίες μάθησης του ατόμου και το ρόλο τους στην προσωπική ιστορία του. Θετικές εμπειρίες μάθησης οδηγούν σε ενίσχυση και υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς, ενώ αντίθετα αρνητικές εμπειρίες μάθησης οδηγούν σε τιμωρία και αποφυγή. Ο ρόλος του θεραπευτή δεν είναι εκείνος του παθητικού δέκτη, ούτε του παθητικού πομπού εκείνος του πελάτη. Αποτελεί μια συνεργατική προσπάθεια, δομημένη και κατευθυνόμενη. Πάντα λαμβάνονται υπόψιν οι προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες του πελάτη. Οι ψυχολογικές δυσκολίες αποτελούν προϊόν της αλληλεπίδρασης του βιολογικού και του ψυχολογικού εαυτού με το περιβάλλον σε ένα αλληλοτροφοδοτούμενο συνεχές.

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς εμπλουτισμένη με γνωσιακές τεχνικές αποτελεί ένα ψυχοθεραπευτικό πακέτο που ονομάζεται Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για εμπειρικά και ερευνητικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Στόχος της παρέμβασης είναι η αναγνώριση των προβληματικών τρόπων σκέψεων και συμπεριφοράς. Δίνεται βάση στη γνωστική λειτουργία και στον τρόπο που επηρεάζει τη συμπεριφορά. Ετσι αλλάζοντας τη σκέψη αλλάζει και η συμπεριφορά και αντίστροφα.

Copyright © 2020 giannisvlontakis.gr.

Developed by Sphere Web Solutions.

LOGIN